Disclaimer


De informatie die wordt aangeboden op de site van De Nationale Assessorenbank is met grote zorg samengesteld. De Nationale Assessorenbank kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site. De Nationale Assessorenbank streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.