Met beroepsproducten toon je aan vakbekwaam te zijn!

Betrouwbaar en valide beoordelen zijn twee van de drie pijlers van het examineren. Beide pijlers worden gedragen door de exameninstrumenten maar vooral door de beoordelaars die hier invulling aan moeten geven tijdens het voorbereiden en afnemen van een examen.

Als ROC of examenorganisatie wil je weten of de assessoren hier goed mee weten om te gaan. Transparantie van beoordelen is de derde pijler en ook hier zullen beoordelaars een grote rol spelen. Met een transparant overzicht van de kwaliteiten van een beoordelaar loopt u als ROC en/of examenorganisatie minder risico dat uw examens niet voldoen aan de afname-eisen zoals die in het toets- en waarderingskader zijn genoemd.

Laat uw assessoren zich inschrijven in het assessorenregister of betrek assessoren uit dit register zodat u betrouwbaar, valide en transparante beoordeling kunt laten uitvoeren.