Diensten

Aantoonbaar Bevoegd en Bekwaam

Om aantoonbaar Bevoegd en Bekwaam te blijven bieden wij Dienstverleningspakketten assessorenbank aan. Met behulp van deze pakketten blijf je aantoonbaar bekwaam wat voor jezelf en opdrachtgever een eis is met betrekking tot de kwaliteitsborging. Zie ons overzicht met Dienstverleningspakketten assessorenbank voor meer informatie.

Training

Wil je als assessor aan de slag, of ben je al werkzaam als assessor maar heb je nog geen training gevolgd? De Nationale Assessorenbank geeft regelmatig assessorentrainingen. Je kunt je hiervoor aanmelden via info@assessorenbank.nl. Wij laten je dan zo spoedig mogelijk weten welke data we nog vrij hebben. Voor onze tarieven klik hier.

De assessorentraining bestaat uit twee dagen. De dagen zijn modulair opgebouwd zodat op basis van de leerpunten de training kan worden ingericht. De onderdelen die onder andere in de training terugkomen zijn:

 • Hoe ziet een kwalificatiedossier  eruit en hoe gebruik ik dit document bij een assessment?;
 • Welke competenties zijn belangrijk bij begeleiden en beoordelen;
 • Welke instrumenten voor beoordelen zijn er. Hoe zijn die voor de ingekochte examens?;
 • Het verschil in begeleiden en beoordelen;
 • Trainen van gesprekstechnieken (Criterium Gericht Interview, STARR);
 • Hoe zorg je voor een objectieve waarneming (WACKERr en/of Orckest);
 • Het beoordelen van een portfolio (middels VRAAK criteria);
 • Feed-back geven;
 • De relatie leggen tussen de beoordelingsstandaard en het portfolio en/of de waarneming;
 • Onderbouwen van beoordelingen.

De training zal worden afgesloten met een praktische (mini) proeve van bekwaamheid op de laatste dag van de training. Deze (mini) Proeve van Bekwaamheid is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Waarnemingsopdracht waarin je moet laten zien dat je de ‘WACKER’ methode beheerst;
 • Gesimuleerd CGI waarin je moet laten zien dat je de ‘STAR’ methode beheerst.

Certificeringen

Voor certificering werkt de Nationale Assessorenbank samen met Certifoce Certificatie Instelling. Certiforce is de meest ervaren certificerende instelling binnen het MBO werkveld.

Ter voorbereiding van je certificering vragen we je een aantal documenten toe te voegen aan je digitaal portfolio. Dit zijn de producten van de training en het certificaat van deelname. Het assessment ten behoeve van de certificering bestaat uit:

 • Portfoliobeoordeling door een examinator van Certiforce
 • Beoordeling van een proeve van bekwaamheid
 • Criterium gericht interview met een examinator van Certiforce

Het assessment duurt ca. één uur en wordt individueel afgenomen. Bij een voldoende is de examinator gecertificeerd. Het certificaat wordt opgenomen in je portfolio. Daarnaast ontvang je een pasje van de Nationale Assessorenbank waarmee je bij opdrachtgevers kunt aantonen dat je bevoegd bent.

Na het behalen van je certificering ben je bevoegd assessor. Voor meer informatie zie onze Werkwijze