Word bevoegd & bekwaam

De Nationale Assessorenbank heeft als doel assessoren te helpen om aantoonbaar bevoegd en bekwaam te zijn. Onze werkwijze is er op gericht alle dienstverlening aan te bieden die nodig is om als assessor aan de gestelde kwaliteitseisen van het Toets en Waarderingskader (BA 2) te voldoen.

Bekijk hier onze introductievideo om binnen 75 seconden een goed beeld te krijgen van wat de Nationale Assessorenbank voor je kan betekenen.

Bevoegd

Om jezelf bevoegd assessor te mogen noemen dien je een assessorentraining te volgen en deze af te sluiten met een examen bij een certificerende instelling.

Ben je nog niet getraind en/of heb je geen certificaat? Geen probleem, je kunt een training volgen en je certificaat halen via de Nationale Assessorenbank.

Heb je je certificaat al wel, stuur deze dan mee met je aanmelding, dan kunnen we beoordelen of deze aan de gewenste eisen voldoet.

Bekwaam

Nu ben je bevoegd assessor en je kunt dit aantonen met je certificaat. Maar hierna is het vooral belangrijk dat je aan je (vak)bekwaamheid als assessor werkt en misschien nog belangrijker; dat je dit aantoonbaar maakt!

De Nationale Assessorenbank stelt jou hiervoor een digitaal portfoliosysteem ter beschikking. Hierin verzamel je bewijsstukken van je opgedane ervaring.

Begeleiding

Om jou als assessor te begeleiden bij het ontwikkelen van je bekwaamheid kun je binnen het digitaal systeem gebruik maken van ons forum, een kennisbank en je kunt vragen stellen aan een lead assessor van de Nationale Assessorenbank.

Wij bieden Dienstverleningspakketten assessorenbank aan zodat je zelf kunt aangeven welke ondersteuning je wenst. Bij aanmelding maak je de keuze van welke pakket je gebruik wenst te maken.

(Drie)jaarlijkse toetsing van je bekwaamheid

Meerdere malen zullen we je digitaal, via de Nationale Assessorenbank, benaderen voor een  toetsing van je bekwaamheid. Een overzicht van gevolgde deskundigheid verbeterende interventies moet je jaarlijks opnemen in je portfolio. Eens in de drie jaar een opfriscursus of een andere interventie zoals het volgen van een permanent educatie traject is dan vereist om aantoonbaar bekwaam te blijven.

Hercertificering

Na drie jaar verloopt je certificaat en word je via de Nationale Assessorenbank benaderd voor hercertificering.  Voor de hercertificering wordt gebruik gemaakt van het digitaal portfolio wat je in de jaren ervoor hebt opgebouwd. Heb je elk jaar gebruik gemaakt van de aangeboden interventies dan kun je gebruik maken van de vereenvoudigde hercertificeringsprocedure.

Zichtbaar ervaren assessor

Door continu aan je eigen ontwikkeling als assessor te werken, word je steeds beter in je vak. Dit is aantrekkelijk voor mogelijke opdrachtgevers zoals onderwijsinstellingen en examenbureau’s. De Nationale Assessorenbank zorgt ervoor dat jouw ervaring inzichtelijk wordt. Wanneer je de assessorentraining en het certificaat hebt behaald ben je startbekwaam. In de volgende jaren kun je je ervaring steeds meer tonen en hierdoor ook je status in het register vergroten. Wanneer het portfolio op orde is kun je van een bronzen status opklimmen naar een gouden status op de website van de Nationale Assessorenbank.

Marktplaats

De Nationale Assessorenbank helpt je niet alleen aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen, maar bied je ook de mogelijkheid je diensten als assessor aan te bieden aan potentiële opdrachtgevers.
Dit doe je door je profiel in te vullen en zichtbaar te maken voor opdrachtgevers die via de Nationale Assessorenbank op zoek zijn naar een assessor. Het contact tussen jou en een potentiële opdrachtgever loopt rechtstreeks, zonder tussenkomst van de Nationale Assessorenbank.
Wil je niet gevonden worden, dan is het uiteraard ook mogelijk deze optie uit te zetten!