Hoe vul ik mijn digitaal portfolio?

Jouw digitaal portfolio

Als je aangemeld bent bij de Nationale Assessorenbank krijg je de beschikking over een digitaal portfolio. Hierin verzamel je bewijsmateriaal waarmee je aantoont bevoegd en bekwaam te zijn en te blijven als assessor.  Het digitaal portfolio blijft ‘ jouw eigendom’. Na de training zal je portfolio gebruikt worden voor de initiële certificering en het helpt je in de periode daarna aantoonbaar bekwaam  te blijven. Per juli 2014 zal er een competentieoverzicht beschikbaar worden gesteld waarin per competentie vermeld staat welke bewijzen in het portfolio opgenomen kunnen worden.

Waarmee vul ik mijn digitaal portfolio?

Om je op weg te helpen met het vullen van je digitaal portfolio vind je hieronder een overzicht van bewijsstukken die relevant kunnen zijn.

Algemeen/Diploma’s

 • CV
 • Diploma’s/Opleidingen
 • Certificaten van cursussen die raakvlakken hebben met het assessorschap
 • Certificaat van deelname aan een assessorentraining(en)
 • (Eventueel certificaten van kenniscentrum EVC m.b.t. deelname cursussen)

Proeve van Bekwaamheid

 • De beoordelingsstandaard van een beoordeling zoals: portfoliobeoordeling, Proeve van Bekwaamheid
 • Een beoordelingsdocument van een uitgevoerde portfoliobeoordeling, Proeve van Bekwaamheid
 • Een ingevuld evaluatiedocument van een beoordelingstraject
 • Een reflectie van afgenomen beoordelingstraject zoals een EVC procedure of proeve van bekwaamheid middels de STAR methode
 • Verslag van deelname aan bijv. een intervisie

Criterium Gericht Interview

 • Een feedback formulier van je co-assessor over de wijze waarop je de STAR(RT) hebt toegepast
 • Bewijs van gevoerde gesprekken waarin je de STAR(RT) hebt toegepast
 • Een ingevuld evaluatiedocument van een Criterium gericht interview
 • Een beoordelingsdocumenten naar aanleiding van een Criterium gericht interview

Rapport

 • Een door jou geschreven rapportage naar aanleiding van een beoordeling (bijvoorbeeld een  Ervaringscertificaat)

Begeleiding

Je kunt binnen de digitale omgeving van de Nationale Assessorenbank altijd vragen stellen aan onze lead assessor over het vullen van je portfolio.
Daarnaast heb je via de digitale omgeving de beschikking over een forum en een kennisbank voor het uitwisselen, borgen en opzoeken van relevante informatie.